Estudis i assignatures on participa el departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica

Any acadèmic 2017-18

Grau d'Administració d'Empreses (Mallorca)

Grau d'Administració d'Empreses (Eivissa)

Grau d'Administració d'Empreses (Menorca)

Grau de Biologia (Mallorca)

Grau de Bioquímica (Mallorca)

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme (Mallorca)

Grau d'Economia (Mallorca)

Grau d'Edificació (Mallorca)

Grau d'Educació Infantil (Pla 2013) (Mallorca)

Grau d'Educació Infantil (Pla 2013) (Menorca)

Grau d'Educació Primària (Pla 2013) (Mallorca)

Grau d'Educació Primària (Pla 2013) (Eivissa)

Grau d'Educació Primària (Pla 2013) (Menorca)

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Telemàtica (Mallorca)

Grau de Física (Mallorca)

Grau de Medicina (Mallorca)

Grau de Química (Mallorca)

Plans d'estudi a extingir

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015) (Mallorca)

Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013) (Mallorca)

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) (Mallorca)

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) (Eivissa)

Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) (Menorca)

Grau d'Educació Primària (Pla 2009) (Mallorca)

Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) (Mallorca)

Grau de Matemàtiques (Pla 2009) (Mallorca)