Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

L'objectiu del programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions és que el doctorand adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits de les tecnologies de la informació i les comunicacions. L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en tecnologies i tècniques innovadores, tant teòriques com a experimentals, amb un alt grau d'especialització professional.

 Document guia i normativa específica:

Altres documents:

Formularis: