Escoltar

Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

L'objectiu del programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) és que el doctorand adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits de les tecnologies de la informació i les comunicacions. L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en tecnologies i tècniques innovadores, tant teòriques com experimentals, amb un alt grau d'especialització professional.

Informació genèrica (normativa i beques):

Normativa específica i documents d'ajuda:

 • Pàgina web del Programa de Doctorat en TIC a l'EDUIB <http://edoctorat.uib.cat/doctorat/TTIN/>
 • Document guia del Programa de Doctorat en TIC (Extracte del reglament de la UIB combinat amb la normativa específica del Doctorat en TIC) [document]
 • Tràmits específics del Programa de Doctorat en TIC [document]
 • Presentació del Programa de Doctorat en TIC (reunió informativa de 04/02/2019) [document]

Formularis:
(heu de revisar el document "Tràmits específics" per saber quina documentació cal en cada cas)

 • Instància genèrica UIB [document]
 • Sol.licitud d’assignació de co-director(s) de tesi doctoral [documents]
 • Re-assignació de tutor [document]
 • Carta de tesi [document]
 • Sol.licitud d'autorització per fer una estada pre-doctoral [document]
 • Sol.licitud de prórroga [document]
 • Sol.licitud d'accés a la condició d'estudiant a temps parcial [utilitzar instància genèrica UIB]
  • Informe del(s) director(s) del seu coneixement del canvi de condició [documents]
 • Sol.licitud de baixa temporal [utilitzar instància genèrica UIB]
 • Pla de recerca [documents]
  • Informes del tutor i del(s) director(s) per validar el pla de recerca [documents]
 • Document d'activitats [documents]
  • Resum de seminari/conferència [documents]
  • Informe del(s) director(s) per validar l'estat de l'art [documents]
  • Informe del(s) director(s) per validar la contribució del doctorand a un article [documents]
 • Informe del(s) director(s) de l'estat de la investigació [documents]

Llistat de directors i especialitats [document]